Hoogeveen / Meppel – De Boemerang is speel-o-theek van het jaar geworden. Op de Landelijke Speelothekendag in Hoogeveen won de speel-o-theek uit Meppel overtuigend de verkiezing van Het Kasteel uit Velp en De Steeg uit Hilversum.

Van de 75 aanwezigen gaven zeven hun stem aan Het Kasteel. De Steeg kreeg geen enkele stem. De rest (68 stemmen) was voor De Boemerang. Bestuurslid Wilma Heeres van De Boemerang hield een overtuigende presentatie over de plannen van de speelotheek. Aldus de Meppeler Courant.

Jury-citaat:

“De jury is onder indruk van de brede inzet van het spelmateriaal. De Boemerang laat zien dat een speel-o-theek zelf haar assortiment kan inzetten om activiteiten te organiseren, maar ook door samenwerking met diverse instanties, activiteiten kan faciliteren. Deze speel-o-theek laat zien dat spelen voor iedereen is!”

 

 

25 jaar Speel-o-theek “De Boemerang”.
Stichting Speel-o-theek “De Boemerang” bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd in de eerste week van oktober.
De stichting is een zelfstandig werkende vrijwilligersorganisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd in het Cultureel Centrum De Plataan in Meppel.
De speel-o-theek is ontstaan op initiatief van de gemeente Meppel om passend speelgoed uit te lenen aan kinderen in hun ontwikkeling.
Dit initiatief van toen blijkt succesvol te zijn, al meer dan 25 jaar is een groep enthousiaste vrijwilligers actief om 5 dagdelen in de week open te zijn om aan onze leden spelmateriaal uit te lenen. Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt. Wekelijks wordt er nieuw speelgoed ingeboekt, nagekeken op gebreken en schoongemaakt. Want het is de kracht van onze organisatie om het uit te lenen materiaal compleet en schoon in een verzorgde locatie aan te bieden.
Onze vrijwilligers zijn het visitekaartje, zij staan elke week weer klaar om kinderen met hun verzorgers te ontvangen en eventueel wegwijs te maken in ons ruime aanbod. Wij zijn dan ook trots op het feit, dat wij in oktober ons 25 jarig bestaan kunnen vieren met als hoogtepunt de zaterdagochtend 6 oktober. Dan treden in de theaterzaal van De Plataan Elly Bakker op met een poppenvoorstelling en Okidoki, het kindercircus, gaat voor ons een optreden verzorgen.
25 jaar actief in Meppel, dat gaat gevierd worden. In deze nieuwsbrief maken we alvast melding over dit feit, maar in september wordt u in de speel-o-theek, op de web-site of Facebook en via de plaatselijke krant op de hoogte gehouden van de activiteiten van deze feestweek.

Grachtenfestival
In juni van dit jaar werd het grachtenfestival georganiseerd op Bleekerseiland.
De speel-o-theek was benaderd om een kinderspeelplein in te richten voor de hele kleintjes.
Medewerkers van het grachtenfestival zorgden voor kunstgras en bankjes. Wij hebben het ingericht met kleine motortjes, loopfietsjes, glijbaan, activiteitentafel en een hobbelpaard.
Het bleek een succes te zijn. Veel ouders hebben lekker op de bankjes gezeten terwijl de hele kleintjes even heerlijk in een afgebakende stukje konden spelen.
Dit zal zeker een vervolg gaan krijgen. Het was leuk om te doen.

Samenwerking met KOO: het VVE-project
Sinds een jaar werkt de speel-o-theek samen met een Kinderopvangorganisatie aan het project VVE betekent: Vroeg – en Voorschoolse educatie.
De bedoeling is dat de Kinderopvangorganisatie aan kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders een programma aanbied om hun kinderen extra te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat ze zonder veel achterstand kunnen beginnen aan de basisschool. De kinderorganisatie krijgt kinderen aangemeld van de Gemeente Meppel samen met een bijpassende subsidie. De speel-o-theek zoekt spelmateriaal uit die de kinderen kunnen gebruiken in hun ontwikkeling passend bij het huidige thema. Aan het eind van de periode komen de ouders ook in de speel-o-theek om samen met hun kinderen een spel uit te zoeken om thuis mee te spelen. De Kinderopvangorganisatie en de speel-o-theek heeft dan een adviserende rol in de keuze van het spelmateriaal.

Ouder-kindcafé Bibliotheek
Voor de door de bibliotheek verzorgde Ouder-kindcafé themaochtenden worden ouders en kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar uitgenodigd voor een gezellige ontmoeting. Passend bij het thema verzorgt de speel-o-theek het aanbod van spelmateriaal.

Rabobank Coöperatieweken
Wij doen mee aan de Rabobank Coöperatieweken. Dit jaar geven zij € 100.000 vanuit hun Fonds Coöperatief Dividend aan regio Meppel, Steenwijk en Staphorst om initiatieven met een maatschappelijk thema financieel te ondersteunen. Hiermee kunnen we geld verdienen voor de speel-o-theek. Iedereen die lid is van de Rabobank kan vanaf 1 november op ons stemmen. Elke stem voor ons levert geld op.

Privacyverklaring
Uw privacy vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.
U krijgt nu nog meer duidelijkheid over de gegevens die wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en
de controle die u er over heeft.
Lees er alles over in de Privacyverklaring van de Speel-o-theek.
Op de balie ligt ons inkijk-exemplaar of bezoek onze website www.speel-o-theekmeppel.nl

Verkiezing tot speel-o-theek van het Jaar
Wij doen mee met de verkiezing tot Speel-o-theek van het jaar! Het leek ons leuk om die prijs te krijgen in het jaar dat we 25 jaar bestaan. Het thema dit jaar is “Heel Holland Speelt”! Wij hebben een plan in gediend hoe wij denken in onze eigen omgeving mensen van alle leeftijden aan het spelen te krijgen. We maken een kans, want we zijn genomineerd! Op 29 september gaan wij ons plan presenteren. We strijden samen met de speel-o-theek uit Velp en Hilversum om de titel. We hopen natuurlijk dat we winnen!

Dit jaar doen we mee met de Verkiezing van Speel-o-theek van het jaar. Het thema is “Heel Holland Speelt”. We hebben een plan geschreven om zoveel mensen in onze omgeving te laten spelen uit alle leeftijdsgroepen. Ook hebben we een poster gemaakt. Dit hebben we ingestuurd voor 1 juli 2018. Inmiddels hebben we bericht gehad dat we zijn genomineerd! We mogen ons plan presenteren op de landelijke Speel-o-thekendag op 29 september  in Hoogeveen. We strijden dan met Speel-o-theek  Het Kasteel uit Velp en Speel-o-theek De Steeg uit Hilversum om de titel van Speelo-theek van het jaar  2018. De aanwezige leden kiezen vervolgens de Speel-o-theek van het jaar.

 

 

VAKANTIE

De speel-o-theek is tijdens de zomervakantie gesloten van 22 juli tot 3 september 2017

Vanaf maandag 4 september zijn we weer geopend volgens onze normale openingstijden.

VRIJWILLIGERS

Zoals u weet draait de speel-o-theek alleen maar op vrijwilligers. Niet iedereen beseft soms dat die mensen er wel voor u staan, dat verdient wel enig respect. Zonder vrijwilligers geen speel-o-theek

Omdat een paar vrijwilligers van ons een baan hebben gekregen, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilliger zijn bij de speel-o-theek betekent speelgoed uitlenen en innemen. Het innemen van het speelgoed doen we door middel van een onderdelenkaart goed na te kijken en het tellen van het teruggebrachte speelgoed. Vervolgens nemen we het speelgoed via een eenvoudig computerprogramma in. Ook het uitlenen van het speelgoed gaat via de computer. Dit is absoluut niet moeilijk.

We vragen een beetje affiniteit met kinderen en speelgoed. Maar verder is het niet aan leeftijd gebonden.

Wel is onze ervaring dat het meebrengen van eigen kinderen niet altijd een succes is. Ondanks het vele speelgoed kan de tijd die ze dan in de speel-o-theek mee moeten doorbrengen toch te lang zijn. U wordt een dagdeel per week ingeroosterd en u werkt altijd in een groepje van 3 personen. U kunt zich aanmelden via onze website www.speel-o-theekmeppel.nl of aan de balie.

We hebben dan een intakegesprek en een proeftijd van meestal 2 maanden.

SPEELGOED

Al ons speelgoed is beschreven, genummerd en zit verpakt in curverdozen.

Staat er een kasteel of een boerderij in de kast dan is daar altijd een onderdelendoos bij met de bijbehorende poppetjes of andere onderdelen.U zult nooit losse onderdelen van het speelgoed van ons mee krijgen.

Ook is al het speelgoed beschreven via een onderdelenkaart die in de curverdoos zit, zodat u het speelgoed zelf thuis kunt nakijken. Mist u iets dan kunt u tot een dag na het lenen het bij ons melden. Zijn er dan vermissingen dan wordt dat in onze computer genoteerd. Hierna zal bij het inleveren per vermist onderdeel €1,50 in rekening worden gebracht. Vindt u later alsnog het vermiste onderdeel dan ontvangt u bij inlevering hiervan de € 1,50 weer terug.

Wij vragen ook of u het speelgoed schoon wil inleveren. Niemand vindt het fijn om geen fris speelgoed te lenen.

GIFTEN

Wij hebben dit jaar een paar leuke giften gekregen waar we heel blij mee zijn.

Specsavers, Stichting Grote Broer en de Rabobank hebben ons een heel mooi geldbedrag geschonken waardoor wij ons rijdend materiaal hebben kunnen vernieuwen en nieuwe spelmaterialen hebben gekocht. Een fantastische aanvulling. Onze grote dank daarvoor!

Wij wensen iedereen een prachtige en fijne zomervakantie toe en we hopen dat er zich een paar nieuwe vrijwilligers melden om ons team vanaf september te komen versterken.

Op 17 mei 2017 hebben we weer mee gedaan met de  sportinstuif in Meppel voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar in sportzaal De Aanloop (Haveltermade). Dit zijn de kinderen die vaak nog op zoek zijn naar een sport en een sportvereniging.  Tijdens de sportinstuif kunnen kinderen kennismaken met een vereniging en sport.

Speelgoedverkoop  Speel-o-theek De Boemerang een succes!

 

Afgelopen zaterdag 22 april heeft Speel-o-theek De Boemerang het oude speelgoed verkocht. Door donaties van Specsavers, De Grote Broer Stichting en de Rabobank kon er nieuw speelgoed aangeschaft worden. Er is een compleet nieuw wagenpark gekomen. Maar daardoor werd het te vol in de Speel-o-theek. We hebben eens goed gekeken naar het speelgoed wat vervangen kon worden. Ook het gewone speelgoed hebben we niet vergeten. In alle categorieën speelgoed zijn nieuwe materialen aangeschaft. Zaterdagochtend was binnen een kwartier al het buitenspeelgoed al verkocht! Maar ook de verkoop van het andere speelgoed liep goed. Voor mensen die het gemist hebben. Geen nood er zijn nog een paar dingen overgebleven die we tijdens de uitleentijden in de speel- o theek verkopen. het verliep goed en was een succes!

Op dinsdag 17 januari hebben wij een informeel werkbezoek gehad van het college B en W.

Zij hebben een ronde door het gebouw gemaakt en werden door alle partijen die in de plataan zitten ontvangen in de eigen locatie.

Ze kwamen uiteraard ook in de speel-o-theek. Burgemeester Richard Korteland was zeer te spreken over hoe verzorgd onze speel-o-theek eruit ziet.

Na afloop gingen alle partijen informeel een korte nazit doen in de Triangel.

 

KERSTSLUITING

De speelotheek is in de Kerstvakantie gesloten vanaf maandag 26 december tot zondag 8 januari. Op maandag 9 januari 2017 zijn wij weer geopend op de bekende openingstijden. Wij zijn alleen in de Kerst- en zomervakantie gesloten.

Een berichtje van de Speelgoedcommissie betreffende aanschaf speelgoed.

Onze speel-o-theek is goed gevuld met in categorieën verdeeld speelgoed, we hebben maar liefst 2000 artikelen in de uitleen. Lees verder

concordia-kerstmarkt                         concordia-17-dec

Tijdens de Kerstmarkt verzorgde de speel-o-theek dit jaar samen met KOO opvang en Sjocolade.nl, het KinderWinter Wonderland in het gebouw van Concordia, Pieter Mastebroekweg 28.

Op zaterdag 17 december, van 11.00 tot 16.30 uur, werd er een kerstmarkt gehouden voor Concordia bouwmaterialen en binnen in het gebouw stonden tafels, waar kinderen chocoladeflikjes konden versieren. Lees verder

Afgelopen jaar is de speel-o-theek gekozen als goed doel bij Stichting Specsavers Steunt.

U kon stemmen op uw favoriete lokale doel.

De opbrengst op het einde van 2016 kwam ten goede aan de speel-o-theek.

Alle wordt gedaan door vrijwilligers, bedankt voor uw gift.