Stichting met vrijwilligers

Speel-o-theek de Boemerang is in september 1993 na een fusie met de al bestaande gehandicapten speel-o-theek gestart op de huidige locatie in De Plataan. Wij zijn een stichting en alle medewerkers (bestuur en baliemedewerk(st)ers zijn vrijwilligers.

Speel-o-theek de Boemerang wordt volledig gerund door vrijwilligers. We zijn dus ook altijd wel op zoek naar vrijwilligers! Geïnteresseerd? Lees meer over wat je als vrijwilliger voor speel-o-theek De Boemerang kunt betekenen!

speelotheek-deur

Doelstelling Speel-o-theek de Boemerang

Onze doelstelling is het speelplezier van kinderen en hun ontwikkelingskansen op intellectueel, motorisch, emotioneel en sociaal gebied te vergroten. Spelen met speelgoed helpt kinderen in deze ontwikkeling.

Voor kinderen met een handicap hebben we aangepast speelgoed. Hiermee geven we deze kinderen een extra stimulans om zicht te ontwikkelen, dan wel hun achterstand in ontwikkeling in te lopen.

Aanschaf nieuw speelgoed

Van het leengeld en de jaarlijkse contributie schaffen wij o.a. speelgoed aan. Bij het aanschaffen van nieuw speelgoed, houden we de ontwikkelingen op het gebied van nieuw speelgoed in de gaten. Ook zorgen we ervoor dat in elke categorie voldoende speelgoed te verkrijgen is.

Bestuur Speel-o-theek de Boemerang


Naam Functie
Koby Ravesteijn Voorzitter
Jan Schwering Penningmeester
Wilma Heeres Secretariaat
Wilma Heeres Webmaster
Elly Schwering Algemeen bestuurslid
Grietje Hogeveen Algemeen bestuurslid
Vacant Algemeen bestuurslid

Momenteel is ons bestuur nog niet compleet en zijn we op zoek naar een bestuurslid! Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of informeer aan de balie.